nazwa działu głównego

Tutaj będziemy zamieszczać zidentyfikowane problemy z naszej praktyki. Takie, na które „mecenas google” nie zna odpowiedzi. A my tak.

4 lutego 2019Poważnie o niepoważnych sprawach (albo odwrotnie)

Gdy mecenas się nudzi zdarza mu się napisać nie do końca poważny tekst.

Czytaj dalej

2 maja 2016

Zadano nam pytanie: Czy radni Rady Gminy / Miasta mają prawo kontrolować akta osobowe pracowników, tudzież prawidłowość wypłacanych wynagrodzeń? Oto co ustaliliśmy: Kwestia udostępniania radnym Rady Gminy – w ramach czynności kontrolnych wykonywanych w związku ze sprawowanym mandatem – danych osobowych pracowników jednostek organizacyjnych gminy...

Czytaj dalej

29 października 2015Użyczanie amunicji pomiędzy strzelcami

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o broni i amunicji ustawodawca dopuścił użyczanie amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń łowiecką lub sportową. Użyczenie to umowa uregulowana w art. 710–719 kodeksu cywilnego. Polega ona na oddaniu indywidualnie oznaczonej rzeczy do używania. Umowa taka może być...

Czytaj dalej

30 stycznia 2015Ważność uchwał w sprawie wysokości opłat za śmieci po 1 lutego 2015r

Ministerstwo Środowiska w dniu 21. stycznia 2015r zamieściło komunikat o następującej treści: „Ministerstwo Środowiska uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

Czytaj dalej

23 grudnia 2014Jak wygrać z samym sobą

Każdy student prawa wie, że nie można prowadzić procesu z samym sobą. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Też żyłem w takim słodkim przeświadczeniu, aż któregoś dnia zadzwonił telefon i stały klient poinformował mnie, że otrzymał pozew. W pozwie syndyk masy upadłości...

Czytaj dalej

16 grudnia 2014Kiedy radny nie jest radnym…

Uchwalony w 2011r kodeks wyborczy (pdf) został po raz pierwszy zastosowany do ostatnich wyborów (gwoli ścisłości był już stosowany wcześniej, lecz nie ma to znaczenia dla tego wpisu). Ta ustawa – podobnie jak poprzednio obowiązująca ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich...

Czytaj dalej