nazwa działu głównego

Katarzyna Jarzyna

prawo administracyjne:

 • nieruchomości
 • zaskarżanie uchwał rad gmin/miast
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych

Marcin Surowiec

prawo cywilne:

 • umowy
 • windykacja
 • nieruchomości

obsługa jednostek samorządu terytorialnego

prawo administracyjne:

 • pozwolenia na broń palną
 • odwołania od decyzji
 • postępowania sądowoadministracyjne

procesy sądowe

Justyna Węgrzynowicz – Cichońska

prawo gospodarcze:

 • zakładanie firm
 • prawo spółek
 • prawo handlowe

Paulina Surowiec

obsługa jednostek samorządu terytorialnego

prawo pracy:

 • umowa o pracę
 • wypowiedzenia
 • odprawy

prawo rodzinne:

 • rozwód
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • intercyza

prawo spadkowe:

 • nabycie spadku
 • testament

procesy sądowe