nazwa działu głównego

Zbieramy w jednym miejscu informacje na temat zmian prawa w związku z epidemią koronawirusa.

3 stycznia 2021Nielegalne ograniczenia nakładane przez Radę Ministrów

Wyrokiem z dnia 27.10.2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ocenił legalność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 697 ze zm.). W ocenie Sądu Rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją...

Czytaj dalej

8 kwietnia 2020Wirus w administracji

Terminy w postępowaniach administracyjnych zostały zawieszone w taki sam sposób, jak w sprawach sądowych. Urzędy miast i gmin nie zostały zamknięte, jednakże nie są one dostępne dla interesantów. Sprawy są przyjmowane za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonicznie itp. Organy miast / gmin mogą wciąż...

Czytaj dalej

6 kwietnia 2020Koronawirus a sprawy sądowe

Sytuacja w sądach jest dość specyficzna. sądy, co do zasady, działają. nie odbywają się rozprawy (z wyjątkiem spraw pilnych, lecz ich jest niewiele). Jeżeli macie Państwo wyznaczony termin rozprawy – sprawdźcie na stronie sądu, czy się odbędzie. (chyba, że jesteście naszymi klientami, wówczas – o...

Czytaj dalej

24 marca 2020Ustawa antykryzysowa – założenia

Poniżej hasłowe zestawienie propozycji rządowych zawartych w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej. Prace w parlamencie jeszcze się nie zaczęły, więc propozycje mogą zostać zmienione: wprowadzony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 – co do zasady oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osoby opiekującej się...

Czytaj dalej