Nielegalne ograniczenia nakładane przez Radę Ministrów

Wyrokiem z dnia 27.10.2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ocenił legalność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 697 ze zm.).

W ocenie Sądu Rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1239 ze zm.) nie zawiera prawidłowej podstawy do wydania rozporządzenia. Tym samym ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem (może to dotyczyć także kolejnych rozporządzeń tzw. „antycovidowych”) są bezwzględnie nieważne.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Chwilowo zamknięte

Szanowni Państwo,

w związku z problemami technicznymi nasza kancelaria pozostaje obecnie zamknięta. Pracujemy wyłącznie zdalnie. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 531 567 115 ewentualnie mailowo. Połączeń na numer stacjonarny nie jesteśmy w stanie odebrać. Liczymy na to, że po Nowym Roku uda się nam Państwa powitać w odnowionych pomieszczeniach.

Czekamy niecierpliwie

Wasz Zespół Surowiec i Partner.

Wirus w administracji

Terminy w postępowaniach administracyjnych zostały zawieszone w taki sam sposób, jak w sprawach sądowych. Urzędy miast i gmin nie zostały zamknięte, jednakże nie są one dostępne dla interesantów. Sprawy są przyjmowane za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonicznie itp.

Organy miast / gmin mogą wciąż rozstrzygać sprawy administracyjne (wydawać decyzje, zaświadczenia, postanowienia).

Jeżeli jednak w trakcie postępowania strona będzie musiała dokonać jakiejś czynności, wówczas termin do dokonania tej czynności nie biegnie, do czasu zakończenia stanu epidemii.

Jeżeli zatem organ administracji wzywa Państwa do zapoznania z aktami, proponujemy wystosować pismo, że rezygnujecie Państwo z tego prawa (chyba, że chcecie się zapoznać) – w przeciwnym wypadku decyzja nie będzie mogła być wydana. Ta sama uwaga dotyczy zachowania wszystkich terminów. Nieuzupełnienie braków wniosku na wezwanie nie będzie teraz skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podsumowując, aby uzyskać decyzję:

 • jeżeli w sprawie nie ma innych stron – należy dopilnować wykonania wszystkich czynności (zapoznania z aktami, uzupełnienia ewentualnych braków itd);
 • jeżeli w sprawie są inne strony – należy dopilnować, aby wszyscy wykonali wszystkie niezbędne czynności.

W przeciwnym razie, decyzja nie będzie wydana.

Koronawirus a sprawy sądowe

Sytuacja w sądach jest dość specyficzna.

 • sądy, co do zasady, działają.
 • nie odbywają się rozprawy (z wyjątkiem spraw pilnych, lecz ich jest niewiele). Jeżeli macie Państwo wyznaczony termin rozprawy – sprawdźcie na stronie sądu, czy się odbędzie. (chyba, że jesteście naszymi klientami, wówczas – o ile sami nie zadzwoniliśmy – dzwońcie do nas).
 • nie biegną terminy procesowe, ani sądowe (a zatem nie trzeba odpowiadać na pisma, wezwania czy zobowiązania, chyba że sąd wskaże, że jednak trzeba);
 • nie można wejść do budynku sądu, żeby złożyć pismo (ale czasem można wrzucić do skrzynki);

Trzeba jednak pamiętać, że:

terminy przedawnienia, zasiedzenia, odrzucenia spadku i inne terminy prawa materialnego (także terminy odwołań w sprawach pracowniczych), biegną cały czas. Aby zatem zapobiec negatywnym skutkom, w niektórych sytuacjach należy wystąpić do sądu. Sprawa wprawdzie nie będzie rozpatrywana, ale termin zostanie zachowany.

 

 

Ustawa antykryzysowa – założenia

Poniżej hasłowe zestawienie propozycji rządowych zawartych w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Prace w parlamencie jeszcze się nie zaczęły, więc propozycje mogą zostać zmienione:

 • wprowadzony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 – co do zasady oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osoby opiekującej się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przedłużenie okresu za jaki przyznany zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mogło nastąpić na podstawie rozporządzenia (a zatem być wprowadzone przez ministra). Nie będzie potrzebna zmiana ustawy przez parlament;

 • zawieszeniu ulega obowiązek wykonywania badań okresowych przez pracowników, kierowców ( badania psychologiczne i wykonywane w oparciu o art. 39 k ustawy
  o transporcie drogowym ).

 • projekt przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorców w zakresie możliwości utrzymania miejsc pracy i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 • możliwość zwrócenia się do starosty z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu ust. 3, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 2.

 • możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek postępowania lub kontroli podatkowej, kontroli karno – skarbowej

 • zmiany w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego, możliwość wprowadzania zmian do umowy, zmiany w zakresie naliczania kar umownych

 • zmiany w zakresie wypowiadania, rozwiązywania umów najmu, zawieszenie terminów wypowiedzenia stawek czynszu najmu już dokonanych

 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r, podobnie opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego za rok 20202 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

 • nowe regulacje z zakresu kodeksu spółek handlowych dotyczące możliwości przeprowadzania obrad, głosowania nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się, pisemnie itd.

 • możliwość zmiany w zakresie umów dot. kredytów bankowych w zakresie warunków, terminów spłaty kredytu

Praca zdalna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w czasie trwania ograniczeń wprowadzonych przez rząd musimy przestawić się na bardziej zdalną pracę (to niestety oznacza, że nieustające zaproszenie na kawę zostaje zawieszone).

Prosimy o kontakt:
mailowy: kancelaria@surowiec.pro

telefoniczny:

531 567 115 – sekretariat

508 328 090 – mec. Paulina Surowiec

600 331 763 – mec. Marcin Surowiec

przez media społecznościowe: https://www.facebook.com/adwsurowiec/
Zespół pracuje zdalnie, kancelaria kilka lat temu wdrożyła elektroniczny obieg dokumentów, możemy zatem bez przeszkód kontynuować pracę dla Was.

W razie potrzeby, zapraszamy do kontaktu.

Wasz zespół

Surowiec & Partner

Długi weekend

Szanowni Państwo,

w dniu 16 sierpnia 2019r nasza kancelaria będzie nieczynna. Doszliśmy do wniosku, że podczas sierpniowego długiego weekendu i tak nie wymyślimy niczego mądrego.

Zapraszamy ponownie od 19 sierpnia.

 

Odpychał czy był odpychany

Pan Krzysztof zapaławszy miłością nagłą, a niespodziewaną do czekolad pewnego znanego producenta, zgarnął ich, ile mógł w pewnym dużym sklepie i ruszył szybko do wyjścia. Płaceniem nie zawracał sobie głowy, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Nieszczęśliwym dla niego (a szczęśliwym dla właściciela) zbiegiem okoliczności zauważył go pan Waldemar, ochroniarz. Pan Waldemar ruszył nieco nawet szybciej, złapał pana Krzysztofa za rękaw bluzy i zaczął go ciągnąć w stronę specjalnego pokoju dla nicponi.
Pan Krzysztof głęboko dotknięty tak istotnym zamachem na swą wolność i prawo przemieszczania się, wił się niczym piskorz i wyczyniał najróżniejsze harce, aby do pokoju nie dotrzeć. Bo z pokoju tego nikt jeszcze nie uciekł.

Wysiłki jego zostały wreszcie nagrodzone i rączo pomknął ku wolności.

Szczęście jego nie trwało długo, ponieważ nieufny i zazwyczaj chciwy właściciel nie poskąpił grosza ku ochronie mienia swego i zainstalował szereg kamer, które uwieczniły wzajemną potyczkę. Sprawnie działające organy ścigania namierzyły pana Krzysztofa.

Został on oskarżony o tzw. kradzież rozbójniczą. Czyn ten polega na tym, że sprawca najpierw rzecz kradnie, a następnie używa przemocy, aby mu jej nie odebrano. Możliwa kara dla pana Krzysztofa – od 3 miesięcy do lat 5.
W toku sprawy pan Waldemar – jako świadek – zeznał, że była szarpanina, że był odpychany i ogólnie sytuacja ociekała przemocą.

Pan Krzysztof przyznał się na policji, a następnie w w sądzie do wszystkiego.

Sąd zaś – surowy, choć sprawiedliwy – dopatrzył się, że pan Krzysztof nie pierwszy raz czyn podobny popełnił, a nadto, że z tego powodu w więzieniu spędził już dni niemało.

Pouczył zatem pana Krzysztofa, że rozważa zmianę kwalifikacji prawnej i być może przyjmie, że pan Krzysztof działał w warunkach tzw. recydywy. Skutkiem tego byłaby zaś możliwość wymierzenia kary w wymiarze od 4 miesięcy do 7,5 roku i zapytał, co pan Krzysztof na to.

Pan Krzysztof niewiele zrozumiał, więc na wszelki wypadek złożył wniosek o obrońcę z urzędu. Sąd się przychylił i już na kolejnym terminie, po dwóch przyznaniach, Sąd z anielską cierpliwością i lekko złośliwym uśmiechem pytał obrońcę, czy ów ma jakieś wnioski.

Obrońca zaś zapytał pana Krzysztofa, kto tam kogo odpychał? I pan Krzysztof bijąc się w piersi zeznał, że on przemocą się brzydzi i niczego takiego nie zrobił. Poirytowany sąd nakazał odtworzyć nagrania z kamer i okazało się, że pan Krzysztof chyba nie kłamie. Wezwano więc pana Waldemara, a ten powiedział, że mówiąc, że był odpychany, miał na myśli, że pan Krzysztof się wyrywał. I że to się tak przecież mówi. I właściwie przemocy nie było.

Sąd zamyślił się głęboko i poinformował strony, że znów rozważa zmianę kwalifikacji prawnej, lecz tym razem być może przyjmie, że miało miejsce wykroczenie, a nie przestępstwo.

Z czego morał płynie taki, że warto wiedzieć, kiedy poprosić o obrońcę.

Jest czas pracy i czas odpoczynku

Drodzy Państwo,

jako, że przełom kwietnia i maja jest okresem świętowania uprzejmie informuję, że – jak co roku – nasza kancelaria nie będzie otwarta w Wielki Piątek (19 kwietnia 2019r.) ani w Święto Flagi (2. maja 2019r).

Ale wcześniej i później serdecznie zapraszamy.

 

Sprawiedliwość w szkole

Zaginiony pendrive z nowymi, rewelacyjnymi filmami, które miały być właśnie opublikowane. Żadnych naocznych świadków. Emocje, podejrzenia, zarzuty i wiele pytań bez odpowiedzi.
W takiej atmosferze uczniowie klasy szóstej i pewnej drugoklasistki Szkoły Podstawowej we Włosienicy w dniu 21 marca tego roku rozpoczęli symulację procesu karnego zorganizowanego dzięki uprzejmości dyrekcji placówki przy niewielkim wsparciu naszej kancelarii. Krzyżowy ogień pytań, dociekliwy sąd, prokurator pewny winy oskarżonego i nieustraszeni obrońcy.

A na końcu mecenas Paulina Surowiec w ustnych motywach wyroku wyjaśniła, dlaczego nie zapadł wyrok skazujący.

Byłem tam i możecie mi wierzyć – to nie był proces Czerwonego Kapturka.

Bardzo dziękujęmy pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom za przesympatyczne przyjęcie. Jednocześnie gratulujemy uczniom doskonałego odnalezienia się w nowej dla siebie roli.