Nielegalne ograniczenia nakładane przez Radę Ministrów

Wyrokiem z dnia 27.10.2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ocenił legalność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 697 ze zm.).

W ocenie Sądu Rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1239 ze zm.) nie zawiera prawidłowej podstawy do wydania rozporządzenia. Tym samym ograniczenia wprowadzone tym rozporządzeniem (może to dotyczyć także kolejnych rozporządzeń tzw. „antycovidowych”) są bezwzględnie nieważne.

Orzeczenie nie jest prawomocne.