Koronawirus a sprawy sądowe

Sytuacja w sądach jest dość specyficzna.

  • sądy, co do zasady, działają.
  • nie odbywają się rozprawy (z wyjątkiem spraw pilnych, lecz ich jest niewiele). Jeżeli macie Państwo wyznaczony termin rozprawy – sprawdźcie na stronie sądu, czy się odbędzie. (chyba, że jesteście naszymi klientami, wówczas – o ile sami nie zadzwoniliśmy – dzwońcie do nas).
  • nie biegną terminy procesowe, ani sądowe (a zatem nie trzeba odpowiadać na pisma, wezwania czy zobowiązania, chyba że sąd wskaże, że jednak trzeba);
  • nie można wejść do budynku sądu, żeby złożyć pismo (ale czasem można wrzucić do skrzynki);

Trzeba jednak pamiętać, że:

terminy przedawnienia, zasiedzenia, odrzucenia spadku i inne terminy prawa materialnego (także terminy odwołań w sprawach pracowniczych), biegną cały czas. Aby zatem zapobiec negatywnym skutkom, w niektórych sytuacjach należy wystąpić do sądu. Sprawa wprawdzie nie będzie rozpatrywana, ale termin zostanie zachowany.