Jak wygrać z samym sobą

Każdy student prawa wie, że nie można prowadzić procesu z samym sobą. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Też żyłem w takim słodkim przeświadczeniu, aż któregoś dnia zadzwonił telefon i stały klient poinformował mnie, że otrzymał pozew.

W pozwie syndyk masy upadłości pozywał upadłego, którego majątek zarządza o

  • stwierdzenie nieważności uchwały (art. 252 ksh)

ewentualnie

  • ustalenie, że uchwała jest nieważna (art. 189 kpc)

W sprawach przeciwko upadłej spółce pozywany jest syndyk. Jednakże koszty postępowania powiększają masę upadłości albo są z niej pokrywane.

We wspomnianym wyżej procesie upadła spółka wygrała proces z syndykiem po czym – zgodnie z przepisami (art. 146 ust. 4 prawa upadłościowego i naprawczego) – powinna wystąpić o umieszczenie na liście wierzytelności zasądzonych na jej rzecz kosztów procesu.

Innymi słowy – sama sobie jest winna pieniądze.

To się nazywa pokonać samego siebie.