Dostęp do akt spraw

Ponieważ wszystkie sądy w kraju umożliwiają już dostęp do akt spraw przez internet – nie mogliśmy być gorsi.

Wprowadziliśmy usługę, dzięki której możecie Państwo sprawdzać stan swojej sprawy u nas dzięki sieci internet. Dzięki temu możecie mieć Państwo dostęp do:

  • pism procesowych złożonych w danej sprawie;
  • protokołów sądowych;
  • terminów rozpraw;
  • zestawienia wykonywanych czynności;

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt celem ustalenia loginu/hasła.

Serwis znajduje się pod adresem: https://surowiec.mecenas.it.

Zapraszamy!