Być prawnikiem lub lekarzem

Zgodnie z porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2014r nasza kancelaria oferuje bezpłatne porady prawne i konsultacje dla lekarzy i lekarzy-stomatologów zrzeszonych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, na warunkach określonych w porozumieniu.

Jeśli zajdzie taka konieczność – zapraszamy!